Дзяржаўная ўстанова адукацыі
"Раздзялавіцкая сярэдняя школа" Ганцавіцкага раёна

 

 

Меню раздзелу

 

 

 

 

статыстыка наведванняў

Яндекс.Метрика

 

 

ПЕРАЛІК

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца

ДУА "Раздзялавіцкая сярэдняя школа" Ганцавіцкага раёна

па заявах грамадзян

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Дырэктар школы

Рабцэвіч В. М.

тэл. 44 2 39

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

Дырэктар школы

Рабцэвіч В. М.

тэл. 44 2 39

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

Дырэктар школы

Рабцэвіч В. М.

тэл. 44 2 39

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

лісток непрацаздольнасці

безкаштоўна

10 дзён з дня звароту

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў у Рэспубліцы Беларусь

 

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

 

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (далей – усыновившие) дзяцей

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

безкаштоўна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і мужа/жонкі заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

 

безкаштоўна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей-не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

 

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

 

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

 

даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты — у выпадку змены месца выплаты дапамогі

 

безкаштоўна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.9 ¹. Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

 

безкаштоўна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

тэрмін да даты наступлення абставін, што спыняюць выплаты дапамогі

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей-не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

 

пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

 

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі

 

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

 

даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

 

копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

 

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

 

звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту – - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

безкаштоўна

 

 

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

лісток непрацаздольнасці

безкаштоўна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

лісток непрацаздольнасці

безкаштоўна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

лісток непрацаздольнасці

безкаштоўна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

Дырэктар школы

Рабцэвіч В. М.

тэл. 4 42 39

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Кавальчук Юлія Віктараўна, старшыня прафкама,

тэл.4 42 38,

 

замяшчае Валуевіч Нона Мікалаеўна,

член прафкама,

тэл.4 42 38

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў

Дырэктар школы

Рабцэвіч В. М.

тел. 4 42 39

безкаштоўна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

безкаштоўна

3дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне

Кулан Ірына Мікалаеўна, бухгалтар,

Завадская, 16а. 2 70 79

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага)

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь

 

пасведчанне аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

 

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

 

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

безкаштоўна

1 рабочы дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

6.1. Выдача дублікатаў:

 

 

 

 

 

6.1.1. дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні

замяшчае Рабцэвіч Марыя Васільеўна, дырэктар школы,

тэл. 44 2 39

заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць

0,1 базавай велічыні - за дублікат пасведчання аб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі

 

0,2 базавай велічыні – за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь)

 

1 базавая велічыня - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства)

 

бясплатна – дублікат дадатка да дакумента аб адукацыі, дублікат дакумента аб навучанні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

бестэрмінова

6.2. Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці:

 

 

 

 

 

6.2.1. дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні

замяшчае Рабцэвіч Марыя Васільеўна, дырэктар школы,

тэл. 44 2 39

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу

 

раней выдадзены дакумент

 

пасведчанне аб нараджэнні

 

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні - за пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі

 

0,2 базавай велічыні – за іншы дакумент аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь)

 

1 базавая велічыня - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства)

 

бескаштоўна -дадатак да дакумента аб адукацыі, дакумент аб навучанні

15 дзён са дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

бестэрмінова

6.3. Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (з указаннем неабходных звестак, якімі валодае установа адукацыі, арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць)

замяшчае Канановіч Алена Мікалаеўна, педагог сацыяльны,

 

тэл.44 2 38

заява

 

адна фатаграфія памерам 30 х 40 мм - у выпадку атрымання навучэнцам даведкі, якая пацвярджае права на льготы па праездзе на пасажырскім транспарце, прадугледжаныя заканадаўствам

бескаштоўна

дзень звароту

з 1 верасня альбо з даты падачы заявы (у выпадку падачы заявы пасля 1 верасня) па 31 жніўня - для навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, спецыяльную адукацыю

 

6 месяцаў для іншых навучэнцаў

 

 

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Прзвішча, імя, імя па бацьку спецыяліста, які адказвае за выкананне працэдуры і папярэдняе кансультаванне па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры бухгалтар аддзела адукацыі райвыканкама Кулан Ірына Мікалаеўна.

Рэжым працы па ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры (прыёмныя дні, час прыёму) панядзелак-пятніца 9.00-15.00

 

* Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

  • заява
  • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу
  • даведка аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь
  • пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь
  • пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)
  • копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удочеривших) (далей - усыновившие) дзяцей
  • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей - усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць
  • дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакаваным жылым доме
  • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

 

            Дакументы і (або) звесткі, запытаныя дзяржаўным органам ці іншай арганізацыяй (грамадзяне могуць прадстаўляць гэтыя дакументы самастойна)

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

            Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), што выдаецца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры - адначасова

Памер платы, якая спаганяецца за выдачу даведкі або іншага дакумента-бескаштоўна

            ** Аплатныя рэквізіты і месца ўнясення платы за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры

Нарматыўны прававы акт, у якім вызначана даведка або іншы дакумент

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 г. №200 " аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

 

            Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (арганізацыі), у які звярнуўся грамадзян, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна. Ад грамадзян могуць быць запатрабаваныя дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі з заявай звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы, а таксама іншыя дакументы ў выпадках, названых пункце 2 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб асновах адміністрацыйных працэдур».

            ** У выпадку поўнага вызвалення грамадзяніна ў адпаведнасці з заканадаўствам ад унясення платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, грамадзянін замест дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, уяўляе дакумент, які пацвярджае права на такое вызваленне, а ў выпадку частковага вызвалення-акрамя дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, - дакумент , які пацвярджае права на частковае вызваленне.

 

 

 Министерство образования Республики Беларусь  

 

тэлефон, электронная пошта, рэгістрацыйнае пасведчанне